Growth Mindset คนดัง
เทคนิคจัดการชีวิต

เรียนรู้ Growth Mindset จากมุมมองคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลก

Growth Mindset กรอบความคิดที่ทำให้คนประสบความสำเร็จแตกต่างจากคนล้มเหลว เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าความสามารถ ทักษะ ความฉลาดเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ ด้วยการเรียนรู้อยู่เสมอ